Contributie

Wie kunnen zich inschrijven: 

  • Jeugd vanaf 8 jaar 
  • Volwassenen van alle leeftijden

Contributie:

  • De contributie € 32,50 per kwartaal / de lessen zijn bij de contributie inbegrepen!!!
    (incl. lidmaatschap KNMO* en verzekeringen en wordt vooruit betaald in de laatste week van hetoude kwartaal. Hiervoor krijg je een lesboek of bladmuziek en een blaas-of slaginstrument in bruikleen.
  • Indien er 3 leden uit een gezin zijn die geen eigen inkomen hebben, kan het derde lid worden vrijgesteld van contributie.

Wanneer worden de lessen gegeven:

  • De lessen voor blaasinstrumenten worden ingepland op afspraak met de instructeur.
  • De slagwerklessen worden op maandagavond gegeven.

Repetitie:
Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Onze repetitieruimte:
Dorpshuis “De Dissel“ Disselplein 6 te Hooglanderveen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer Henk Petersen: (033) 475 15 75 of
De heer Leo Stapelbroek (033) 2572671

 

* De KNMO is de vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en heeft ten doel het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.