Kosten lidmaatschap

Wie kunnen zich inschrijven:
- Jeugd vanaf 8 jaar
- Volwassenen van alle leeftijden

Contributie
De contributie bedraagt € 32,50 per kwartaal / de lessen zijn bij de contributie inbegrepen (incl. lidmaatschap KNMO* en verzekeringen). De contributie wordt vooruit betaald in de laatste week van het oude kwartaal. Hiervoor krijg je een lesboek of bladmuziek en een blaas-of slaginstrument in bruikleen. Indien er 3 leden uit een gezin zijn die geen eigen inkomen hebben, kan het derde lid worden vrijgesteld van contributie. Per de jaarlijkse ALV in februari/maart wordt het contributiebedrag eventueel aangepast.

De lessen lopen gelijk met het schooljaar van de basisscholen in Hooglanderveen.


* De KNMO is de vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en heeft ten doel het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.